<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

Tirebolu’da Bulunan Sit Alanları

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

TİREBOLU KALESİ

İlçesi                                 : Tirebolu

Mahalle/Köyü                  : Merkez

Kadastral Durum             : Ada:  97 Parsel: 3, 4, 5

Karar / Tarih                     : 09.02.1979 / A-1511

Yapım Tarihi                    :

Yaptıran                           :

Yapı Tipi                          : Kale

Tirebolu ilçe merkezinde denize girinti yapan yarımadanın üzerinde bulunan kalenin, eski çağlardaki ismi Saint Jean Kalesi’dir. Deniz kıyısında yüksek kayalığa yerleştirilmiş olan kale ilk olarak Helenistik ya da Roma Döneminde inşa edilmiş olup, Pontus İmparatorluğu döneminde tamamen yenilenmiş ve Orta Çağ kalesi karakterine bürünmüştür.

Yarımadanın doğal yapısına uygun olarak inşa edilen kaleye güneyden dik bir merdivenle çıkılır. Kale, kaba yonu moloz taş malzeme ile yığma olarak inşa edilmiştir. Girişi, kente bakan basık kemerli bir açıklıktan sağlanır. Sur, aralıklarla dışarıdan payandalarla desteklenmiştir. Kalenin içerisinde, salnamelerde Meryem Ana Kilisesi olarak adlandırılan küçük bir şapel ile bir de mescit kalıntısı vardır. Kalede, Dumlupınar İlköğretim Okulunun yerinden sökülerek getirilen Osmanlı Dönemine ait çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır.

194- BEDRAMA KALESİ

İlçesi                                 : Tirebolu

Mahalle/Köyü                  : Örenkaya Köyü

Kadastral Durum             : Ada:  Parsel: 

Karar / Tarih                     : 18.12.1992 / 1534

Yapım Tarihi                     :

Yaptıran                            :

Yapı Tipi                           : Kale

Tirebolu İlçesi’nin güneyinde, Örenkaya Köyü sınırları içerisinde kalan Bedrama Kalesi, Harşit Vadisi’ne ve deniz kıyısına hâkim yüksek bir tepe üzerinde kurulmuş olup, denizden yaklaşık yüksekliktedir. Kalenin inşa tarihi bilinmemekle beraber ortaçağ yapısı olduğu görüşü yaygındır. Bıjişkyan’a göre; Türk fethi esnasında Rumların yıllarca burada tutunduklarından Türkler onlara Bedrum (kötü Rum) demişler, kale de adını bu sözden almıştır. Kuzey – güney doğrultusunda uzanan kale dikdörtgene yakın bir plan göstermektedir. Yerli kayalar üzerine oturan kaleye, güneydoğu tarafından çok dar patika bir yolla çıkılmaktadır. Kapısı tamamen yıkık olan kalenin giriş kısmında 1. yüksekliğinde, 2. 25 metre uzunluğunda ve 0. genişliğinde kemerli bir tünel vardır. Tünelin yanında bulunan duvardan bir havalandırma boşluğu, girişe yukarıdan bakmaktadır. Girişin doğusunda bulunan kale burcundaki bir ara boşluktan diğer tünele ulaşılmaktadır. Burcun kuzey tarafında bir boşluk ve bir pencere vardır. Kalenin iç tarafı kuzeye doğru eğimlidir. Kuzey – güney istikametinde uzunluğu 35, genişliği ise 20 metredir. Duvarların ortalama genişlikleri 0. 40 ile 1 metre arasında değişmektedir. Kalenin kuzey duvarına yakın yerinde iki kuyu ve bir de sarnıç bulunmaktadır. Kuyunun çevresi kare taşlarla belirlenmiştir.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

7 Temmuz 2022

Tirebolu Hamamı

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir