<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

Tirebolu Tarihi

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

Bölgemizin ilk sakinleri hakkında elimizde yeterli kaynak ve veriler bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kavimlerin muhtelif zamanlarda bölgemize geldikleri ve ayrıldıkları tahmin olunmaktadır.

      M.Ö. 800. yıllarda Miletoslular’ın Doğu Karadeniz’de bir takım koloniler kurdukları, bu koloniler arasında Karasus adıyla, şimdiki Giresun ilinin çok yakınlarında bir koloni bulunduğu bilinmektedir.

      Bölge, M.Ö. 47 yılında İmparator Sezar tarafından Roma İmparatorluğu topraklarına katılmış, İmparatorluğun bölünmesine müteakip M.S. 395 -1204 yılları arasında Bizans hakimiyeti altında kalan bölge daha sonra Pontus Krallığının egemenliği altına girmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u almasından sonra Osmanlı Devleti topraklarına katılmıştır.

      Tirebolu’nun kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Osmanlılardan önce de yerleşim yeri olduğu, İlçe merkezindeki ve çevresindeki tarihi kale kalıntılarından anlaşılmaktadır. Önceki adı Tripolis olup, üç şehir anlamına gelmektedir. Bu günkü ismini de Tripolis kelimesinden almaktadır.

      Tirebolu, 1839 yılına kadar Gümüşhane sancağına bağlı iken daha sonra Trabzon sancağına bağlanmıştır. 1922 yılında da müstakil mutasarrıflık olan Giresun’a bağlanmıştır. Tirebolu ilçesinde “Belediye Teşkilatı” ise 1869 yıllarında kurulmuştur.  

      1. Dünya savaşında Rus orduları, ilçe merkezinde denize dökülen Harşıt çayına kadar gelmişler ancak şehre girememişlerdir.
Cumhuriyet döneminde Tirebolu ilçesi, Giresun ilinin bir İlçesi olmuştur.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-7886703606595734"
crossorigin="anonymous"></script>

YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir