Osman Ağa

OSMAN AĞA Osman Ağa, Giresun’un Hacı Hüseyin Mahallesi'nde 1888 yılında doğdu. Babası Feridunzâde Hacı Mehmet...

Giresun Hakkında – 3: MİLLÎ MÜCADELEDE GİRESUN’UN YERİ VE ÖNEMİ

MİLLÎ MÜCADELEDE GİRESUN’UN YERİ VE ÖNEMİ Birinci Dünya Savaşı bütün Osmanlı İmparatorluğu'nda büyük maddi ve...

Giresun Hakkında – 2 : İdari Yapı

İdarî Yapı Giresun Osmanlı idaresine girdiğinde bir kaza merkezi olmuştu. 1486'da burası Trabzon sancağına bağlı Zeamet-i Kürtün adlı...

Giresun Hakkında – 1

Fizikî, Sosyal ve Kültürel Yapı Osmanlı hâkimiyetine girişine kadar müstahkem bir kale olarak önemini koruyan, Antikçağ'da...

Giresun Tarihi – 5

Osmanlı Dönemi Osmanlı idaresi altında Giresun bir liman şehri olarak gelişme gösterdi. Bu dönem boyunca zaman...